O #strefie

Co robimy?

Jesteśmy NGOsem, a dokładnie fundacją.

 

Ważne jest dla nas #włączenie społeczne w odniesieniu do osób bezdomnych, pozostających bez zatrudnienia i niepełnosprawnych.

Odbywa się ono w warunkach małego przedsiębiorstwa, zarządzanego przez kadrę doświadczoną w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Jesteśmy oficjalnym podmiotem ekonomii społecznej z listy Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Gdzie nas znaleźć?

Prowadzimy mały warsztat, zajmujący się przedmiotami z drewna, renowacją, regeneracją i produkcją galanterii drewnianej.

Planujemy otwarcie #stolarni miejskiej w Gliwicach dla lokalnej społeczności, można tam będzie skorzystać z warsztatów, narzędzi, maszyn oraz po prostu "pobyć" w kawiarence dla majsterkowiczów. 

O naszych usługach poczytasz tutaj.

Jesteśmy w trakcie adaptacji lokalu do wynajmowania stanowisk na godziny przy ul. Nasyp 4/of.

Po co działamy?

Nasz cel to istnienie przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniającego osoby zagrożone marginalizacją społeczną. Kierujemy się zasadą #ekonomii współdzielenia. Pragniemy wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości życia. Chcemy ułatwić im powrót do godnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Reintegracja odbywa się przez pracę, której warunki dostosowane są do możliwości naszych pracowników i zakresu ich kompetencji.

Osoby te mają możliwość wdrażania korektywnych nawyków, związanych z systematycznością, trybem dnia pracy, planowaniem, orientacją na przydzielonych zadaniach, nadawaniem im rangi. Niejednokrotnie trudność może stanowić dla nich uczenie się nowych rzeczy. Realizatorzy przedsięwzięcia, mając doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, mogą udzielić osobom zatrudnianym wsparcia, skoncentrowanego na psychologicznych i osobowych trudnościach, a nie jedynie merytorycznych czy praktycznych radach.

W warunkach otwartego rynku pracy nie jest w zasadzie możliwa realizacja stopniowego włączania do wymagań pracodawcy.

Do czego nam biznes?

Spośród dróg prowadzących do zmiany społecznej wybieramy biznes. Zysk, który wypracuje #stolarnia miejska zostanie przeznaczony na tworzenie na Śląsku systemu housing first (czyli Najpierw Mieszkanie), wspierającego osoby w kryzysie bezdomności. Program wyrasta z przekonania, że mieszkanie to podstawowe prawo człowieka, a nie coś, na co ludzie cierpiący na zaburzenia psychiczne muszą zapracować albo udowodnić, że zasługują poddając się leczeniu. NMP wyrasta również z przekonania, że ludzie w sytuacji bezdomności i z zaburzeniami psychicznymi są w stanie samodzielnie określać swoich życiowych celów. Fundamentalna zasada jest taka, że powinni mieć możliwość wyboru mieszkania i form pomocy, jaką otrzymają, a pomoc ta powinna być ukierunkowana na zdrowienie”.

 

Bo mieszkanie to prawo człowieka

Za: Publikacja elektroniczna pt. „Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe”

o co chodzi z tym przedsiębiorstwem społecznym?

O tym opowiada bardzo przystępnie Łukasz z gliwickiego GCOPu.

NASZA MISJA I HISTORIA PROJEKTU

Fundacja Śląska 

 
 
 
 
 
 
  • Facebook Fundacja
  • Facebook Stolarnia
  • Twitter
  • Instagram
  • G+

połącz się z nami

czynne

adres

#strefainicjatyw czyli Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

siedziba:

ul. Zwycięstwa 1, 
44-100 Gliwice

warsztat:

ul. Nasyp 4 of.
|wejście od ul. Moniuszki| 

44-100 Gliwice

biuro@strefainicjatyw.org

© 2017-2020 by Ania Hasterok for #strefainicjatyw

proudly created with Wix.com